Protecție la îngheț conducte

GENERALITĂȚI


Conductele exterioare care sunt expuse la temperaturi negative pe perioade mari de timp, sunt expuse pericolului ca lichidul din interior să înghețe

Acest lucru se întâmplă indepedent de existența unui termosistem (izolatie termică). Izolația (prin coeficientul de transfer termic), protejeaza conducta sau rezervorul doar până la o anumită valoare a variație de temperatură (∆T) într-o anumită perioadă de timp. Când valoarea ∆T este mare, iar timpul de expunere este deasemenea mare, lichidul va îngheța. Pentru a evita această problemă, montarea cablurilor încălzitoare sub izolația termică reprezintă soluția ideală pentru protejarea conductelor și rezervoarelor de îngheț.

Deasemenea rezervoarele exterioare au nevoie de un surplus de caldură pentru a menține lichidul din interior sub pragul de îngheț, atunci când temperaturile exterioare scad foarte mult. Pentru aceasta se instalează un sistem de încălzire format din cabluri electrice încălzitoare, poziționate pe partea inferioară a rezervorulu,i dar și pe corpul acestuia până la ¼ sau ½ din înălțime.

Sistemul de încălzire se utilizează și atunci când se dorește menținerea unei temperaturi pozitive (de ex: 30°C) într-o conductă ce transportă un fluid care odată cu scăderea temperaturii își modifică vâscozitatea riscând să coaguleze.

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARESistemul este alcătuit din: cabluri electrice încălzitoare; termostate cu senzori de temperatură NTC; tablou electric de forță și comandă.

Cablurile electrice încălzitoare instalate pe exteriorul conductelor, sunt acționate de senzorii de temperatură ce monitorizează temperatura de lucru a conductei.

Când temperatura de pe exteriorul conductei scade sub temperatura setata pe termostat, acesta cuplează circuitul de forță ce alimentează cu energie rezistența încălzitoare.

Sistemul va furniza temperatura necesară suplinirii pierderii de căldură prin izolație, până ce temperatura de pe conducta va crește cu 1°C peste temperatura setată.

Ținând cont că sistemul se afla sub izolația termică, acest lucru face ca sistemul să nu funcționeze în regim continuu, ci să lucreze în reprize atunci când temperaturile variază în anumite perioade de timp.

Întrucât cablul încălzitor se află pe generatoarea conductei, senzorul se instaleaza diametral opus, astfel încât temperatura necesară să fie distribuită pe toată secțiunea conductei.

Detaliu protectie la îngheț

Întrebări frecvente

1Este nevoie de rețea trifazată?
Rezistențele folosite pentru sistemul de degivrare sunt consumatori monofazati. Atunci când puterea totală instalată depășește puterea disponibilă în sistemul monofazat sau în cazul în care sistemul este compus din rezistențe alimentate la 400V, este necesară racordarea la sistemul trifazat.
2Ce izolație trebuie folosită?
Tipul izolatiei termice (prin coeficientul de transfer termic) influențează puterea necesară pe metrul liniar. Așadar cu cât izolația termică are un coeficient mai bun sau este mai groasă, cu atât puterea necesară sistemului de încălzire este mai mică. Se poate folosi orice tip de izolație.
RANTO ELECTRIC

Parteneri din peste 10 țări15

ani experiență

475

proiecte industriale

950

proiecte rezidențiale

7000

articole pe stoc